Fastighet i Backa med 3530 kvm lageryta och 850 kvm kontorsutrymmen.